Servisní služby

Vážený zákazníku,

jsme rádi, že jsme mohli být partnerem na cestě k Vaší nezávislosti. Pro zkvalitnění služeb jsme si pro lepší přehlednost připravili ceník servisních služeb tak, aby bylo vše jasné a srozumitelné. Rádi pro Vaši elektrárnu zajistíme záruční i pozáruční servis. Popis jednotlivých záruk a jejich délky naleznete ve Vaší Smlouvě o dílo.


Ceník servisních služeb:

Ceník se týká pozáručních a mimozáručních oprav, diagnostiky a kontrol jednotlivých zařízení a to především:

  • měniče napětí
  • bateriová uložiště
  • aktualizace firmwarů
  • nastavení Wi-Fi
  • změny a opravy zapojení domovních a elektroměrových rozvaděčů
  • výměna pojistek
  • atp.

Práce servisního technika

  • 1.000,- Kč / každá započatá hodina + DPH v zákonné výši*

Doprava

  • 10,- Kč / Km + DPH v zákonné výši
*Uvedené ceny platí pro práci jednoho technika. V případě, že k provedení servisu je potřeba více techniků, uvedená cena se násobí jejich počtem. Platnost ceníku od 1. 1. 2023.