Jak zvolit správný výkon pro vaši fotovoltaickou elektrárnu?

Fotovoltaické elektrárny


Fotovoltaické elektrárny jsou zařízení určená k výrobě elektrické energie z fotovoltaických panelů. Tyto elektrárny využívají solární energii a přeměňují ji na elektrickou energii pomocí fotovoltaických panelů. Jedná se o ekologický způsob výroby energie, který nabývá na popularitě díky své udržitelnosti a příznivému vlivu na životní prostředí.bce-fve-dum5(1)
Na čem závisí výkon elektrárny?

Výkon fotovoltaických elektráren je závislý na několika faktorech, jako je orientace panelů, úložiště vyrobené elektřiny, životnost panelů, distribuční soustavy a další. Výkon fve je důležitým parametrem při volbě správného zařízení pro vaši fotovoltaickou elektrárnu. Rozhodující je také velikost fotovoltaické elektrárny, hybridní charakter zařízení, schopnost přežít výpadky sítě, a využití baterií pro skladování vyrobené energie.


A jaké mají solární panely výkon?

Výkon solárních panelů se udává v kilowattech (kWp) a ovlivňuje schopnost fotovoltaických panelů generovat elektrickou energii. Při pořizování fotovoltaické elektrárny je důležité zvolit správný výkon panelů v závislosti na očekávané spotřebě elektřiny a množství vyrobené elektrické energie potřebné pro vaše domácnosti nebo firmy.


Jak se vybírá optimální výkon elektrárny?

Při výběru optimálního výkonu pro fotovoltaickou elektrárnu je důležité zohlednit několik faktorů, včetně očekávané spotřeby elektřiny, orientace střechy, životnosti panelů a distribuční soustavy. Výkon elektrárny by měl být dostatečný k pokrytí aktuální spotřeby elektřiny domácnosti nebo firmy a zároveň umožňovat i přebytek elektřiny pro další využití nebo návrat do sítě, zde se počítá i výkonem vyrobenou energii v kWh. Jistý rezervní výkon je také vhodný pro případné výpadky sítě nebo nepředvídané situace.


Jak ho ovlivňuje orientace střechy?

Orientace střechy hraje klíčovou roli při stanovení výkonu fotovoltaické elektrárny. Správná orientace umožňuje maximální využití sluneční energie a zvyšuje efektivitu fotovoltaických panelů, přičemž efektivní využití baterií může ještě více zvýšit celkový výkonem systému. Existují různé typy orientací střech – od jihu přes východ a západ až po sever. Každá orientace má své výhody a nevýhody, které je třeba zvážit při instalaci fotovoltaického systému.bce-fve-verticalHorizontální vs. vertikální instalace fotovoltaických panelů

Při rozhodování mezi horizontální a vertikální instalací fotovoltaických panelů je důležité zvážit prostorové možnosti, efektivitu využití sluneční energie a estetický vzhled, stejně jako umístění střídače, který optimalizuje výkonem vyrobenou energii. Horizontální instalace je tradičnější a umožňuje lepší zachycení slunečního záření, zatímco vertikální instalace se hodí pro omezené prostory nebo specifické designové požadavky. Každý typ instalace má své vlastní vlivy na výkon fotovoltaického systému a je důležité vybrat tu správnou podle konkrétních potřeb a možností instalace.


Jaký výkon solární elektrárny?

Počet kilowattů (kWp) určuje výkon fotovoltaické elektrárny, což je schopnost generovat elektrickou energii získanou ze slunečního záření, a vyjádření celkového výkonu v kWh je klíčové pro hodnocení efektivity. Při volbě správného výkonu je třeba zohlednit očekávanou spotřebu elektřiny a množství energetického výstupu potřebného pro pokrytí požadavků domácností nebo firem.


Stínění FVE negativně ovlivní množství vyrobené elektřiny

Fotovoltaické elektrárny jsou citlivé na stínění, které může negativně ovlivnit produkci elektřiny, ale správná instalace a využití kvalitních baterií mohou toto riziko minimalizovat. Kolik elektřiny vyrobí FVE pod mrakem? Množství vyrobené elektřiny závisí na intenzitě slunečního záření a potlačení stínícími prvky. I přesto však solární panely dokážou produkovat nějakou elektrickou energii i za zhoršených podmínek.


Kolik vyrobí FVE pod mrakem?

FVE jsou schopny vyrobit elektřinu i za oblačného počasí, avšak výkon bude nižší než za slunečného dne. Kolik elektřiny FVE vyrobí při mracích záleží na typu panelů, jejich účinnosti a intenzitě světla pronikajícího skrz mraky.


Co vyplývá z toho, že dodržujete zásady Solární asociace?

Dodržování zásady Solární asociace zahrnuje efektivní využití solární energie, správnou orientaci střechy či panelů a optimální výkon fotovoltaické elektrárny. Tato opatření zvyšují výkon elektrárny a snižují negativní dopady na životní prostředí, což přispívá k udržitelnější výrobě elektřiny.


bce-fve-navratnostJak spočítat výkon solární elektrárny?

Počítání výkonu fotovoltaické elektrárny je klíčovým krokem při plánování fotovoltaického systému a určuje schopnost generovat kWh vyrobené energie. Výkon se udává v kilowattech peak (kWp) a představuje maximální výkon generovaný panely za optimálních slunečních podmínek. Pro výpočet výkonu je třeba zohlednit efektivitu panelů, orientaci střechy, míru stínění a geografickou lokalitu. Výkon panelů je důležité přizpůsobit očekávané spotřebě elektřiny a možnosti distribuce vyrobené elektřiny. Pro správný výběr výkonu je vhodné konzultovat se specialisty v oboru, kteří provedou podrobné posouzení potřeb a podmínek pro optimální fungování solární elektrárny.Kolik vyrobí FVE v létě?

Fotovoltaické elektrárny (FVE) mají v létě vyšší výrobu elektřiny díky delšímu dennímu světlu a intenzivnějšímu slunečnímu záření. Výkon FVE závisí na několika faktorech, včetně teploty, úhlu slunečního záření, efektivity panelů a stínění. Léto poskytuje ideální podmínky pro vysokou efektivitu fotovoltaických systémů a vyšší výrobu elektřiny. V tomto období je možné dosáhnout maximálního výkonu FVE a využít sluneční energii k efektivní výrobě elektrické energie.Co když fotovoltaické panely nestačí?

Pokud fotovoltaické panely nestačí k pokrytí veškeré spotřeby elektřiny, existují možnosti, jak zajistit dostatečné množství elektřiny pro domácnost či firmu, včetně využití dotací z programu nová zelená úsporám. Jednou z možností je kombinace fotovoltaických panelů s bateriemi na energii. Baterie umožňují skladovat nadbytečně vyrobenou elektřinu pro pozdější využití, což zvyšuje samostatnost elektrárny a snižuje závislost na distribuční soustavě. Další možností je využití hybridních systémů, které kombinují solární energii s jinými obnovitelnými zdroji, jako je větrná nebo vodní energie, pro zajištění neustálého dodávání elektřiny i za nepříznivých podmínek. 

 MÁM ZÁJEM Zajistíme pro Vás maximum

 • NAŠE ZKUŠENOSTI A HISTORIE
  NAŠE ZKUŠENOSTI A HISTORIE
  Návrhy a realizacemi domácích solárních elektráren se zabýváme už od roku 2005. A rozhodně nekončíme.
 • ZAJISTÍME CELÝ PROCES NA KLÍČ
  ZAJISTÍME CELÝ PROCES NA KLÍČ
  Nemusíte se o nic starat. Komunikaci s úřady, vyřízení dotace, povolení, projekt a kompletní instalaci zajistíme my.
 • ZÍSKÁNÍ DOTACE BEZ RIZIKA
  ZÍSKÁNÍ DOTACE BEZ RIZIKA
  Pokud by na zpracovaný projekt elektrárny nebyla úřadem uznána dotace, zpracování projektu u nás neplatíte.
 • PŮSOBÍME PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE
  PŮSOBÍME PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE
  Jsme jedna z firem s nejdelší historií realizací fotovoltaických elektráren v naší zemi. Montáž a instalace provádíme po celé ČR.