FVE pomáhá plnit směrnici o energetické náročnosti budov

Všechny budovy, pro které je podána žádost o stavební povolení od 1. 1. 2020, musejí splňovat standard pro “budovy s téměř nulovou spotřebou energie”, zkráceně BTNSE. Vznikl zapracováním evropské směrnice z roku 2010 a my se nyní nacházíme na konci sedmiletého náběhu, kdy se požadavky na energetickou spotřebu zpřísňovaly postupně. 

Požadavky evropské směrnice s FVE od BCE

  1. Nezávazná kalkulace
  2. Kompletní projekt a zajištění povolení
  3. Vyřízení státní dotace
  4. Montáž a zapojení bez starostí

 Naše nabídka 
O čem je řeč?

Ještě v 80. letech se průměrná spotřeba budovy pohybovala kolem 300 kWh na metr čtvereční při zajištění základního komfortu k bydlení. V roce 2015 se průměr pohyboval už jen kolem 80 kWh a od prvního ledna tohoto roku máme limit 64 kWh.

Spotřeba se přirozeně týká nejen svícení, ale i vaření, topení a ohřevu TUV.
Nejčastější prostředky k dosažení limitu spotřeby

Výpočet energetické náročnosti není vůbec jednoduchý a rozhodně se nečeká, že byste ho měli zvládnout z hlavy ve frontě na stavebním úřadě. Počítá především se součinitelem prostupu tepla a poměrem celkové dodané energie vůči primární energii neobnovitelné.

Na prvním místě jsou tak logicky seřazeny faktory, jako je dostatečné zateplení fasád, podlah a střechy a kvalitní okna s dostatečným tepelným odporem. Stále častěji se ale ke slovu dostávají další technologie – větrání s rekuperací, tepelné čerpadlo a fotovoltaika.


Jak navrhnout solární elektrárnu pro nejekonomičtější provoz

Protože nás kromě plnění limitů ve vyhláškách zajímá i to, aby se vaše náklady na fotovoltaiku rozumně vracely zpátky, rovnou zdůrazňujeme, že pořídit za každou cenu co největší výkon nemá s ekologií ani rozumným hospodařením nic společného.

Ideální výkon vaší solární elektrárny by se měl odvíjet od vaší spotřeby a možností ukládat si přebytky do baterií nebo do horké vody. Nevyužitá nadprodukce vám žádný prospěch nepřinese, a proto přistupujeme tam, kde je to potřeba, i k předběžné detailní analýze spotřeby energií.


Shrnutí a závěr

Snižování energetické náročnosti budov je logickým vyústěním snahy o šetrnější koexistenci člověka s přírodou. Zlepšovat zateplení stěn a okenních otvorů nelze donekonečna a možnost výroby elektřiny ze solárních panelů je tak z možných řešení další na řadě. Protože nabízíme analýzu spotřeby v objektu a vyjednání státní podpory včetně veškeré potřebné dokumentace, nemusíte si s novými vyhláškami vlastně vůbec lámat hlavu.


Použitá fotografie: https://pixabay.com/cs/