Fotovoltaika je čistým zdrojem zelené energie!

Fotovoltaika je stále populárnější způsob využívání obnovitelných zdrojů energie a mnoho lidí ji považuje za "zelenější" alternativu k tradičním zdrojům energie.Existuje mnoho důvodů, proč je fotovoltaika pro přírodu prospěšná.


bce-fve-zelena-energie


Jednou z hlavních výhod fotovoltaiky pro přírodu je snížení emisí skleníkových plynů. Tradiční zdroje energie, jako je uhlí a ropa, produkují velké množství oxidu uhličitého a dalších škodlivých látek, které přispívají k globálnímu oteplování a znečištění ovzduší. Fotovoltaické panely využívají energii ze slunečního záření, které je čistým a obnovitelným zdrojem energie, a tedy nevytváří žádné emise škodlivých látek.


Další výhodou fotovoltaiky pro přírodu je ochrana biodiverzity.


Těžba fosilních paliv může mít devastující dopady na životní prostředí a může ohrozit mnoho živočišných druhů a ekosystémů. Instalace fotovoltaických panelů na střechách budov, parcích či pouštích může minimalizovat narušení přírodních habitatů a umožnit ochranu biodiverzity.

Fotovoltaika také pomáhá snižovat spotřebu vody, což je důležité v oblastech, kde je voda vzácným zdrojem. Tradiční elektrárny vyžadují velké množství vody pro chlazení a další účely, zatímco fotovoltaické panely nepotřebují vodu k výrobě energie. Tím se snižuje tlak na vodní zdroje a pomáhá chránit životní prostředí.

V neposlední řadě, fotovoltaika také přispívá k udržitelnosti a energetické soběstačnosti. Využívání solární energie umožňuje snižovat závislost na fosilních palivech a přispívá k rozvoji udržitelných energetických systémů. To pomáhá chránit životní prostředí pro budoucí generace a zajišťuje stabilní a spolehlivý zdroj energie.


bce-fve-eco-energie

Uhlíková návratnost je měřítko, které vyjadřuje množství energie, které bylo potřeba k výrobě a instalaci určitého zařízení v porovnání s množstvím energie, které toto zařízení bude produkovat během své životnosti.

Pokud jde o fotovoltaiku, uhlíková návratnost je obvykle kolem 1 až 2 let, což znamená, že fotovoltaické panely vyrobené a nainstalované vyprodukují stejné množství energie, které bylo spotřebováno na jejich výrobu a instalaci, během prvních 1 až 2 let provozu. Po této době již fotovoltaické panely produkují čistou a udržitelnou energii bez významných emisí skleníkových plynů nebo jiných znečišťujících látek.

Množství oxidu uhličitého ušetřeného jedním solárním panelem závisí na mnoha faktorech, jako je výkon panelu, množství sluneční energie v dané lokalitě, účinnost panelu a využití energie ze sítě. Nicméně, průměrně se odhaduje, že jedno solární panel s výkonem 500 W může ušetřit kolem 1 tuny oxidu uhličitého ročně.

Samozřejmě, tento odhad se může lišit podle konkrétních podmínek, ale solární panely jsou známé svou schopností snižovat emise skleníkových plynů a přispívat k ochraně životního prostředí.


V závěru lze tedy konstatovat, že fotovoltaika má mnoho výhod pro přírodu a celkově pro životní prostředí. Je to čistá, obnovitelná a udržitelná forma energie, která pomáhá chránit globální klima, udržovat biodiverzitu a snižovat tlak na vodní zdroje. 


Investice do fotovoltaiky je tudíž nejen ekonomicky výhodná, ale také prospěšná pro životní prostředí!  Chci zelenou energie!