Telefon: +420 774 877 469 bce@bce.cz
Fotovoltaika

Zjednodušeně – co je to fotovoltaický jev?

19. listopadu 2019
Za principem fungování fotovoltaických článků stojí takzvaný fotovoltaický jev. Nemusíte mu vůbec rozumět, a přesto se můžete vlastní elektrárnou zajistit proti výpadkům příjmů nebo na důchod. Pro zajímavost ale něco povíme o geniálním objevu z roku 1839.

Pokud hledáte odbornější vysvětlení, doporučujeme odkazy na konci článku.

Od sluníčka až do zásuvky

Když dopadne foton (sluneční záření) s dostatečnou silou na povrch polovodiče, vyrazí z obalu atomu jeden elektron (záporná částice) a nechá po něm takzvanou díru (kladný náboj). Jak elektron, tak kladně nabitá díra se v rámci polovodiče mohou pohybovat, takže máme první předpoklad pro vznik napětí a proudu.

Protože se ale kladné se záporným přitahuje, elektron by s velkou chutí rád zaplul zpátky na své místo. Tomu se brání napařením mikroskopické vrstvičky dalšího materiálu na plátek křemíku, který jinak tvoří hlavní část fotovoltaického panelu. Vznikne takzvaný PN přechod a uvolněné elektrony se zachytí právě v té horní, napařené vrstvě.

V obou vrstvách tak vzniká nadbytek – v křemíku kladný a v mikroskopické vrstvě záporný. Mezi oběma vrstvami tak vznikne napětí, a to je tak nějak v kostce princip celého fotovoltaického panelu.

fotovoltaický jev

Objev fotoelektrického jevu – Edmond Becquerel

V roce 1839 si francouzský fyzik Edmond Becquerel všiml, že galvanický článek se dvěma platinovými elektrodami oddělenými pórovitou stěnou ve tmě nevyrábí žádný proud, kdežto na slunci ano. Zatímco znalci hlášek z Pelíšků by na to řekli svoje, ve skutečnosti udělal pan Becquerel jeden z pověstných velkých kroků pro lidstvo – objevil fotoelektrický jev (fotovoltaický jev je jeho podmnožina).

Díky němu dnes posíláme sondy do vesmíru, kráčíme k bezuhlíkové energetice a majitelé rodinných domů si dopřávají částečnou nezávislost na připojení k síti a zajištění před výpadkem příjmů ve stáří.

P. S. pokud máte neodbytný pocit, že jméno Becquerel znáte v souvislosti s radioaktivitou, tak máte naprostou pravdu, ale to byl Edmondův syn Henri Antoine Becquerel (1852 – 1908).