Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím

  Telefon: +420 774 877 469     Email: [obfuscate_1_|92|94|97|55|90|98|101|40|94|116]

Jak dosáhnout na dotaci

 


Pod pojmem rodinný dům v tomto ohledu rozumíme:

1. stavbu pro trvalé bydlení zapsanou v katastru nemovitostí,
2. obytné prostory musí činit více než 50 % podlahové plochy objektu,
3. stavbu o maximálně 3 bytových jednotkách, dvou nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží a podkroví. 
 

Důležitým faktem je, jak je popsáno v bodě 1, aby nemovitost byla v katastru nemovitostí vedena jako stavba pro trvalé bydlení, z čehož vyplývá, že není možné o dotaci žádat na dům, který je v tomto systému veden jako rekreační objekt - čili ubytovací zařízení, hotel, chata aj. Řešením je z tohoto hlediska rekolaudace objektu. O dotaci na fotovoltatickou elektrárnu můžete žádat i v případě, pokud jste na Váš rodinný dům v minulosti již čerpali jinou dotaci, ať již z jiného programu nebo z jiné části NZÚ. Na dotaci přitom mohou dosáhnout, jak novostavby, tak starší rodinné domy. To znamená, že podmínky této dotace nejsou nijak ovlivněny zateplením objektu, či jeho energetickou třídou. Co ovšem podmínky dotace ovlivňují je fakt, že nainstalovaná elektrárna by neměla vyrobit více energie, než je v objektu reálně spotřebováno. Ke splnění podmínek dotace je dále nutné, aby instalaci elektrárny provedla certifikovaná firma, taková jako je právě bc engineering, s. r. o., která užívá pouze schválených komponentů, jež splňují dané technické požadavky. U novostaveb je instalace jednodušší, přičemž již při stavbě a plánování Vašeho rodinného domu můžete s fotovoltaickou elektrárnou počítat a patřičně na ni dům připravit. Ovšem ani u starších domů není instalace nijak obtížná. Pokud Váš dům nesplňuje některou z podmínek, v jistých případech lze u Státního fondu životního prostředí vyjednat výjimku. Tyto výjimky jsou pak úředníky Fondu jednotlivě posuzovány na základě konkrétních skutečností.
 
 

Ke stažení