Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím

  Telefon: +420 774 877 469     Email: [obfuscate_1_|92|94|97|55|90|98|101|40|94|116]

.


Projektová dokumentace  

V rámci projektové dokumentace umíme zpracovat projekty novostaveb rodinných domů, objektů občanské vybavenosti, skladovacích prostor, výrobních hal, zemědělských staveb, restaurací, garáží, nástaveb, přístaveb a rekonstrukcí uvedených stavebních objektů. 
Společně s našimi partnery pro vás rozvněž zpracujeme projektovou dokumentaci staveb většího charakteru v rozsahu dokumentace pro územní řízení, stavební povolení i realizační prováděcí dokumentace.

 

Technický dozor 

Pokud již projekt svého domu máte nebo jste ve fázi výstavby, nabízíme vám odborný dozor na stavbě. Tato funkce je nezbytnou součástí samotné výstavby. Stavební společnost ze své podstaty nemůže nahradit kontrolní mechanismy při výstavbě.
Cílem kontrol je dodržování použitých materiálů, technologických postupů a samozřejmě termínů výstavby. Nedílnou součástí naší práce je ulehčení komunikace mezi klientem a stavitelem.
 

 

Pasportizace objektů  

Cílem pasportizace je zjištění a zdokumentování technického stavu daného objektu. Nabízíme tvorbu pasportů jak větších soukromých či veřejných staveb, tak staveb občanské vybavenosti apod.
Naše pasportizace objektů slouží jako podklad pro účely energetických auditů, prohlášení vlastníka nemovitosti, nebo pro účely správy objektů.

 

Zateplení fasád 

V souvislosti s projekčními činnostmi jsme při výstavbě objektů působili buď jako realizátoři, nebo jako odborní konzultanti či stavební dozor. Díky tomu nyní čerpáme z velkého množství zkušeností a víme, jaká úskalí jsou se zateplením fasád spojena. 
Zabýváme se realizacemi pouze u vybraných staveb, proto si můžeme dovolit zaměřit se na „prioritu“ absolutního důrazu na kvalitu a spokojenosti zákazníka.

Máte zájem o naše projekční služby?